Het nieuwe T-rijbewijs

Wegens de invoering van het T-rijbewijs wordt het reglement rijbewijs gewijzigd. Tractors mogen straks de openbare weg op als de bestuurder in het bezit is van een T-rijbewijs. Vanaf 16 jaar is het mogelijk dit rijbewijs te behalen. Het voorstel voor dit nieuwe rijbewijs komt van Minister Schultz van Haegen van infrastructuur en milieu zo meldt autorijschool Speelziek uit Ede. 

Hoewel de verkeersveiligheid de laatste jaren al sterk is verbeterd is het aantal ongelukken met landbouw- en bosbouwtrekkers relatief hoog gebleven. Slachtoffers zijn voornamelijk voetgangers, fietsers en automobilisten en, door de beperkte kwetsbaarheid, veel minder vaak de bestuurders van de trekkers zelf.

Het T-rijbewijs toetst of iemand beschikt over de kennis, rijvaardigheid en rijgeschiktheid voor het besturen van dergelijke grote voertuigen. Voor kleine straatveeg- en maaimachines is het bezitten van een T-rijbewijs niet benodigd. Het rijden op eigen grond zoals een akker is ook zonder T-rijbewijs toegestaan.