Groot deel ict-projecten overheid mislukt, ook in Ede?

Een groot deel van de ict-projecten van de overheid in Nederland mislukt. Jaarlijks geeft de Nederlandse overheid 4 tot 5 miljard euro uit aan de mislukte projecten. Eén van de redenen hiervoor is dat de ambtenaar er meer bij gebaat is als de projecten mislukken dan als ze wel lukken.  Deze uitspraak doet René Veldwijk, manager van een ict-bedrijf die regelmatig opdrachten voor de overheid uitvoert. Bedrijven worden niet of slecht gecontroleerd door de overheid en bij mislukte projecten gelden geen consequenties voor de betreffende bedrijven. Ambtenaren daarentegen hebben er belang bij grote projecten op te zetten omdat hierdoor veel geld en personeel naar hun afdeling vloeit waar de betreffende ambtenaren weer van kunnen profiteren. Op deze manier worden de ambtenaren beloond voor dit gedrag en de betreffende bedrijven vinden de grote projecten waar ze goed aan  verdienen uiteraard ook niet erg.

Bovenstaand nieuws is bizar natuurlijk, maar hoe is het in Ede met de ict gesteld?

Per ambtenaar is Ede een kwart goedkoper uit dan vergelijkbare gemeentes zegt hoofd van Informatisering & Automatisering Bart Lindeboom tegen de automatiseringsgids. En dat terwijl de migratie naar open source nog niet afgerond is. Hoewel Ede meer geld uitgeeft aan beheerkosten worden er minder kosten gemaakt op het gebied van licenties. Alles bij elkaar gaf Ede afgelopen jaar 2380 euro per ambtenaar uit, andere gemeentes gaven gemiddeld 3143 euro uit. Ede maakt onder andere gebruik van open source software in plaats van betaalde software en probeert ook op andere gebieden te besparen op ICT. Zo voor het oog lijkt Ede het dus heel goed te doen op het gebied van ICT. Omdat het lastig is de uitgave van Ede op het gebied van ICT te bekijken is het niet mogelijk alles te controleren. Wel kan gezegd worden dat Ede het over het algemeen goed doet op verantwoord uitgeven van overheidsgeld.