Facturen die niet worden betaald, wat doe je ermee?

bedrijventerrein A12 ede

Iedere ondernemer heeft weleens te maken met niet betaalde facturen. Zelfs na een aantal herinneringen blijft betaling uit. Heel vervelend want als dit te vaak gebeurt kost dit ondernemers veel geld. Wat kun je doen om je geld wel op tijd te krijgen?

Voorkom niet betalende klanten

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het verstandig om voordat je een opdracht aanneemt eerst het klantenrisico te inventariseren. Er zijn diverse mogelijkheden om vooraf te checken of een opdrachtgever diverse betalingsachterstanden heeft bij bijvoorbeeld abonnementen en andere langlopende betalingen.

Om te zorgen dat je factuur op tijd wordt betaald is het belangrijk wel de uiterste betaaldatum en factuurdatum op de factuur te vermelden. De gemiddelde betalingstermijn ligt tussen de veertien en 40 dagen. Tenzij je andere afspraken hebt gemaakt met de opdrachtgever.

Herinnering

Een week nadat de uiterste betaaldatum is verstreken nog steeds geen betaling ontvangen? Dan wordt het tijd voor een eerste herinnering. Stuur de klant een vriendelijke en zakelijke herinnering. Het kan dat de klant een goede reden heeft waarom de betaling nog niet is ontvangen, blijf in deze herinnering dus wel vriendelijk.

Telefonische herinnering

Als de klant nog niet betaald wordt het tijd voor een telefonische herinnering. Dit staat vriendelijker dan een nieuwe aanmaning en zorgt vaak ook voor een beter resultaat. Werkt dit niet dan kunt u een tweede herinnering sturen waarin u duidelijk aangeeft dat u bij uitblijven van de betaling genoodzaakt bent maatregelen te nemen. Weersta de verleiding uw frustatie te laten blijken, dit werkt vaak averechts.

Nog geen betaling?

Nog geen betaling? Schakel dan een incassobureau in. Veel incassobureau’s werken op No Cure No Pay basis. Hiermee betaalt u niets als de klant ook niets betaald. Een incassobureau heeft vaak meer mogelijkheden om een niet betalende klant tot betalen over te halen. Mocht de klant nu nog steeds niet betalen dan kunt u overwegen een rechtszaak te starten. Uw incassobureau kan u hierin adviseren.