Werkeloosheid en economie in Gelderland

Woon jij in Gelderland? Dan is de kans dat je een baan hebt hoger dan in andere delen van Nederland! In 2013 is het aantal banen zelfs een klein beetje toegenomen. Zeker in vergelijking met de rest van Nederland waar de werkloosheid alleen maar toeneemt is dit positief nieuws. Dit nieuws is gepubliceerd in de economische monitor.

De Economische monitor

De economische monitor richt zich op ontwikkeling van economie en arbeidsmarkt in Ede en regio. Hierbij wordt gelet op onder andere de werkgelegenheid. Deze economische monitor verschijnt 2 keer per jaar en wordt gebruikt om het programma economie bij te houden.

FoodValley

FoodValley, het project om innovatie en ontwikkeling in Gelderland op het gebied van voedsel te bevorderen. Helaas waren de bedrijfsresultaten in de FoodValley in 2013 minder positief dan 2012. De gemiddelde omzetresultaten waren negatief en de personeelsomvang nam af. Het aantal WW-uitkering in de FoodValley nam toe van 1710 naar 2430 en het aantal geregistreerde werkzoekenden in Ede steeg van 2240 naar 3860. De economische crisis hakt er dus overduidelijk ook in Gelderland hard in. Positief s dan weer dat het percentage geregistreerde werkzoekenden aanzienlijk lager is dan het landelijk gemiddelde.

Gunstig

Ede blinkt positief uit op het gebied van de ontwikkeling van het aantal banen. Waar over het algemeen sprake was van een afname in het aantal banen in Gelderland was in Ede sprake van een lichte toename.

Groei

Langzaam kan Nederland de economische crisis de rug toekeren. In het laatste kwartaal van 2013 groeide de economie met 0,7%. Helaas zien we dit nog niet terug op de arbeidsmarkt. De verwachting is dan ook dat de werkloosheid de komende jaren hoog blijft en zelf tot 2018 met 0,6% groeit.