Ede fiscaal aantrekkelijk voor bedrijven

Ede fiscaal aantrekkelijk voor bedrijven

Bureau Panteia concludeert in haar onderzoek naar de lokale lasten (2013) dat Ede belastingtechnisch gezien voor bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen. Met name de OZB tarieven voor eigendom en gebruik zijn erg laag in Ede. Vergeleken met de 38 andere grote gemeenten in Nederland staat Ede op de 4de en 3de laagste plaats.

Bedrijven in Ede profiteren er ook van dat er geen reinigingsheffing en precariobelasting wordt geheven. Ook de drank en horecavergunning kost in Ede weinig. Ede staat op dit gebied in de top 10 van de laagste lasten.

Wethouder van Milligen is ook blij met de uitkomst van dit onderzoek. ‘Het bevestigt dat het voor bedrijven gunstig ¬†is zich in Ede te vestigen’. ¬†Uiteraard was het al bekend dat Ede een gunstige plaats is voor ondernemers, het ligt immers in de Food Valley, heeft veel vermogende inwoners en is blijkbaar ook fiscaal aantrekkelijk.